Gokna - plastová okna Gokna.cz


Plastová okna » Jak vybrat okna


Jak vybrat okna

 

Na co se soustředit při výběru oken?

Nebudeme se zde příliš zabývat estetickou stránkou, přestože ta je také důležitá a spokojenost s hezkými okny je k nezaplacení už z hlediska našeho zdraví. Ovšem představu o tom, co se nám líbí, máme každý svoji a ke všemu každý jinou. Často je ale taková představa jedna věc a naše finanční možnosti věc druhá. Proto se raději pokusím vysvětlit technickou stránku věci a vliv jednotlivých konstrukčních detailů na tepelně izolační vlastnosti okna, potažmo na vliv těchto konstrukčních detailů na rosení plastových oken v zimě.

 

Desatero, jak vybrat plastové okno vyšší třídy

1) Trojsklo, součinitel prostupu tepla sklem Ug = 0,6 W/m2.K nebo menší
2) U plastových oken vždy 3 těsnění, tedy včetně středového
3) Stavební hloubka 85 mm a víc, užší jen s termomoduly
4) 6-7 komor
5) Teplý distanční rámeček
6) Hloubka vsazení skla 15 mm a více
7) Vyztužení profilů ocelí
8) Raději světlá barva okna
9) Montáž a seřízení od dodavatele
10) Důkladná kontrola každého detailu smlouvy

Hledáte-li ekonomickou variantu s nejlepším poměrem kvalita/cena, budete muset polevit především v bodu 3, tedy hloubce profilu a další snížení ceny znamená i omezování dalších parametrů, body 4 - 7. Omezení bodů 1 a 2 přichází v úvahu až v opravdu levné variantě. Nicméně, nejvíc uspoříte s bílou barvou profilu plastových oken.

 

Hodnoty prostupu tepla

Uf = součinitel prostupu tepla rámem
Ug = součinitel prostupu tepla sklem
Uw = součinitel prostupu tepla celým oknem

Hodnoty jednotlivých součinitelů U se udávají se v jednotkách W/m2.K. Čím je hodnota U nižší, tím lepší je tepelná izolace. Čím je lepší tepelná izolace, tím jsou nižší náklady na vytápění.

Čím větší máme okno, tím menší bude mít relativně význam součinitel tepelného prostupu rámu Uf vzhledem k celkovým hodnotám Uw okna, ale význam dobře izolujícího rámu přesto vůbec není radno podceňovat. Co nejlepšími izolačními vlastnostmi rámu, skla a celého okna významně omezíte ztráty tepla a ušetříte peníze za topení, které budete moci lépe a příjemněji využít jinak.

Zatímco první dva součinitele, Uf a Ug, jsou vcelku jednoznačné, pak součinitel prostupu tepla celým oknem Uw se stává předmětem matení, neřku-li manipulace, zákazníků.

Bývá sice uváděna skutečně změřená hodnota, ale pro měření se použije např. trojsklo s Ug o hodnotě 0,3, které má nejlepší distanční rámeček, sklo je silně pokovené pro omezení ztrát tepla a meziskelní prostor je vyplněn kryptonem, který má lepší vlastnosti než argon, který se normálně používá (leč je nedostupný). Běžná nabídka sklářů zahrnuje trojskla s hodnotou Ug 0,5 nebo 0,6. Okno se sklem, které má součinitel prostupu tepla sklem Ug = 0,3, pokud jej vůbec seženete, má pak dost šílenou cenovku a z důvodu silného pokovení propouští méně světla. Ale především kvůli světlu si okna přeci chceme pořídit. Skla s Ug = 0,4 už se sice sehnat dají, nicméně cena je pořád velmi vysoká a je na zvážení, zda za své peníze raději nepořídit sadu fotovoltaických panelů.

Nebo se změří prostup tepla oknem s maximálně možnými rozměry. Pro testování se použijí i další prostředky zlepšující výsledek, např. tepelné vložky v rámu.

Že se nikdy neměří klasicky otvírané dvojkřídlé okno, ale vždy okno jednokřídlé, je dokonce zcela v normě. Přitom rámy mají (téměř) vždy horší hodnotu součinitele tepelného prostupu než skla. U dvoukřídlého okna je uprostřed šířka dělicího rámu vždy větší, než pohledová šířka na obvodu. U oken s dělicím sloupkem je to ještě markantnější. Ano, existují i výjimky, ale za cenu jiných kompromisů, které zhoršují uživatelské vlastnosti a hodnotu okna, počínaje plytkým zasazením skla.

Tyto skutečnosti se prodejci a mnohdy ani výrobci neobtěžují zákazníkům sdělit. Většinou se jen ohánějí číslem, aniž sdělí, o kterém z těchto součinitelů je řeč. Zákazníci pak porovnávají hodnoty poctivých výrobců s těmi méně poctivými a docházejí ke zkresleným závěrům. Při porovnávání jednotlivých okenních systémů to chce mít opravdu hodně informací a především pozornosti a selského rozumu.

Pokud má okno nedostatečné tepelně izolační parametry, dochází především na jeho okrajích a pantech ke kondenzaci vody a zaděláváme si na problémy se vznikem plísní.

A jedna poznámka nakonec: Špatně seřízené okno způsobí neskutečné zhoršení tepelně izolačních parametrů a všechny srovnávací testy a o desetinky lepší výsledky laboratorních testů jsou nám v té chvíli úplně k ničemu.

 

Trojsklo namísto dvojskla

Trojsklo v oknech dokáže oproti dvojsklu nebo starým jednoduchým oknům velmi výrazně snížit náklady na vytápění. Ve srovnání se starými dvojitými okny izoluje kvalitní trojsklo více než 6x lépe a ve srovnání s izolačním dvojsklem přibližně 2x lépe.

Zatímco u tepelně izolačního dvojskla se součinitel prostupu tepla sklem Ug pohybuje mezi hodnotami 1 až 1,1 W/m2.K, u tepelně izolačního trojskla se pohybuje mezi hodnotami 0,3 až 0,9 W/m2.K. Běžná hodnota u trojskel, s níž se setkáváme, je od Ug 0,5 W/m2.K do 0,7 W/m2.K.

Trojsklo

Lepší z těchto obvyklých hodnot, tedy 0,5 W/m2.K, dosahují dodavatelé buď jednoduše zvětšením mezer mezi jednotlivými skly nebo složitěji pomocí nanesení kovových vrstev na vnitřní plochy skel, které pak omezují vyzařování tepla. Tyto vrstvy však většinou jednak snižují průchod světla oknem a pak také mohou snižovat zahřívání interiéru zimním sluncem. Taková skla je však možno zasklít do tenčích profilů, než skla dosahující lepších hodnot většími rozestupy skel. V praxi se obě možnosti kombinují.

Prostor mezi dražšími typy skel býval dřív vyplněn plynem kryptonem, který se ale časem stal nedostupným nebo cenově nedostupným. Dnes se ke stejnému účelu používá argon.

Vzhledem k tomu, že rám z celkové plochy okna ve valné většině případů představuje podstatně menší plochu než zasklení, je samozřejmé, že volba trojskla je jasným rozhodnutím, co se přímých úspor nákladů na topení týká.

Skrze trojsklo ztrácíme jen polovinu tepla oproti dvojsklu a interiérová plocha trojskla se neochladí ani z poloviny tak, jako u dvojskla. Z toho plyne, že rosení oken můžeme někdy odstranit již jen výměnou dvojskla za kvalitní trojsklo. To ale po letech nebývá tak jednoduché, protože bychom k tomu potřebovali nové užší zasklívací rámečky, které ke starým typům oken málokdy bývají k mání. Druhý problém je, že po několika desítkách let vystavení UV záření plasty zkřehnou a může tak při výměně skla snadno dojít k poškození starého profilu a urgentnímu shánění nového okna na výměnu za poškozené.

Zatímco stará izolační dvojskla se během zimy rosí již od 40 % relativní vlhkosti vzduchu, kvalitní trojsklo bude suché ještě při 70 % relativní vlhkosti. Naopak v létě se může na skvěle izolujícím trojskle tvořit za bezvětří ranní venkovní rosa.

Cena trojskla se pohybuje kolem 1,7 násobku ceny dvojskla, ale ušetří nám polovinu nákladů na teplo unikající skrz okenní tabule. Proto se dvojsklu vyhněme. Je možné, že za pár let, až se vyřeší problémy s jejich velkou hmotností, budou běžná čtyřskla. Pokud vám někdo dnes tvrdí, že dvojsklo stačí, zřejmě se vám jen pokouší prodat okna s výprodejovým slabým rámem, pro který je trojsklo příliš těžké.

Co se celkové tloušťky trojskla týká, nedoporučuji si nechat vnutit trojsklo pod 44 mm. Cena skla se vám vrátí v úsporách za topení.

 

Počet těsnění

Nejslabším místem každého okna z hlediska prostupu tepla je prostor mezi okenním křídlem a rámem. Vnitřní těsnění, umístěné na křídle okna, bývá překryto ještě jednou nebo dvěma komorami profilu okenního křídla.

Všimněte si, že venkovní těsnění bývá snad vždy překryto pouze jednou komorou okenního rámu. Je tomu tak proto, že na vnější straně rámu jsou vytvořeny odvodňovací kanálky, které odvádí vodu, která se při prudkém dešti může dostat dovnitř i vodu, která zde zkondenzuje, ven na venkovní parapet. Větší počet komor v tomto místě tak zcela ztrácí smysl, protože prostor je v podstatě spojen s vnějším prostředím, i když jen malými otvory. Proto hodnoty Uf oken s pouze dvěma dorazovými těsněními mívají podstatně horší hodnoty než okna s těsněním třetím středovým nebo se speciálními širokými těsněními ve tvaru hřebene, které vytváří několik vzduchových komor. Přestože venkovní těsnění má částečně i funkci tepelně izolační, jaho hlavním úkolem je ochrana proti vnikání vody. Dohlédněte na svá nově namontovaná okna, zda venkovní těsnění doléhá po celém obvodu. U oken v patře kontrolu můžete vyřešit např. za pomoci selfie tyče a telefonu.

Nyní si uvědomte, že u okna s pouze dvojím těsněním se studený venkovní vzduch nebo voda z deště dostává až k vnitřnímu těsnění. Tepelná izolace i hydroizolace pak u takového okna bude záležet jen na tomto jednom jediném vnitřním těsnění. Stává se, především v zimě, že se vzbudí někde v mezeře přezimující beruška a nic zlého netuše, si zrovna při zavírání okna sedí na dolním vnitřním těsnění okenního křídla. Její tvrdý krunýř pak vytvoří mezeru s nechtěnou mikroventilací, kterou proteče kondenzovaná voda až na vnitřní parapet. Pokud bude vody víc, namaluje vám proužky na stěně pod parapetem.

Pořád málo důvodů pro třetí středové těsnění? Tak teď si ještě uvědomte, že na boku okna, v místech, kde jsou umístěny panty, je vnitřní dorazové těsnění přerušeno. Prostě tam jsou podle velikosti okna na dvou až třech místech namísto těsnění panty a vzhledem k váze trojskla pořádné panty. Jediné, co tento technický problém řeší, je středové těsnění. Středové těsnění je velmi důležitá součást okna.

Těsnění Trocal

Třetí vnitřní těsnění eliminuje výše uvedené problémy. Prostor mezi rámem a křídlem okna vzduchotěsně rozdělí, takže v něm vznikne další velká komora, která výrazně přispěje ke zlepšení tepelně izolačních vlastností okna. Oddělená část je tvarovaná tak, aby rychle odváděla vodu z prostoru mezi křídlem a rámem okna. Další výhodou třetího těsnění je, že se venkovní vlhkost a chlad nedostává ke kovovým táhlům a mechanismům, které jsou zde umístěny. V zimě na nich voda nenamrzá a nejsou poškozovány vlhkostí.

Nedostatečná izolace oken s pouze dvojím dorazovým těsněním přispívá k silnějšímu prochladnutí okrajů skel a k vyššímu srážení vody v ochlazených místech, tedy rosení především vnitřních okrajů oken. Okna s pouze dvojím dorazovým těsněním jsou příčinou názoru, že plastová okna se příliš rosí. Ptejte se dodavatelů, kolik má okno těsnění a chtějte vidět řez nabízeného profilu. K čemu je vám okno se sedmi komorami, když má jen dvě těsnění? Ano, uhádli jste.

 

Hloubka profilu

Řez profilem Trocal 88

Stavební hloubka rámu i hloubka okenního křídla je nejvýznamnější faktor mající vliv na prostup tepla rámem. Pokud budete u jednotlivých oken stejného výrobce studovat hodnoty součinitelů prostupu tepla, jejich závislosti na hloubce rámu si jistě všimnete. Dnešní dotační programy na výměnu oken podporují pouze výměnu starých oken za okna s trojskly a s hloubkou více než 70 mm. Tuto hloubku překračují v přehledu na úvodní stránce všechnny profily pro hliníková i plastová okna.

Také platí, že čím větší hloubka profilu, tím širší a tedy i lepší sklo do něj můžeme zasklít. Vlevo vidíte řez sedmikomorovým profilem Trocal 88 s hloubkami v červených kroužcích.

 

Počet komor profilu

Výrobci se předhánějí v nabídkách počtu komor svých profilů. Komory se počítají ve směru prostupu tepla a jejich význam tkví v omezení výměny tepla mezi jednotlivými přepážkami profilu. Zatímco v devadesátých letech se běžně dodávala tříkomorová plastová okna a čtyřkomorová okna se objevovala jen sporadicky, všimněme si, že dnes se stále používají u hliníkových oken tříkomorové profily, které dokonce patří z hlediska tepelně izolačních vlastností ke špičce nabídky. Plastová okna pak dnes mají pět až osm komor, přičemž ale neplatí jen to, že čím větší počet komor, tím lepší okno. Příliš úzké komory nemají na tepelně izolační vlastnosti už téměř žádný vliv.

Zatímco tepelně izolační vlastnosti skla jsou bezpochyby tím nejdůležitějším faktorem pro stanovení součinitele prostupu tepla celého okna Uw a počet těsnění, hloubka profilu rámu i hloubka profilu křídla by se v žebříčku důležitosti dala zařadit na druhé a třetí místo, počet komor profilu již ve svém významu soutěží s několika dalšími faktory a význam by měl až u profilů s větší hloubkou rámů i křídel. Pokud by tomu tak nebylo, nejjednodušší, co by výrobci profilů mohli udělat, by bylo zvýšení počtu komor. Bylo by to však zbytečné. Věřte, jsou v tomto ohledu daleko lepšími odborníky než obchodník, který opěvuje počet komor nabízeného profilu.

Výrobci vědí, že tepelně izolační vlastnosti profilu se s rostoucím počtem komor nezlepšují lineárně, ale každá další komora navíc znamená menší příspěvek k izolačním schopnostem profilu. Při běžné šířce těch nejkvalitnějších profilů o hloubce přes 85 mm není podstatného rozdílu mezi počtem komor a mnohem větší vliv má konstrukční uspořádání. Má smysl porovnávat pouze hodnotu prostupu tepla rámem Uf.

Menší počet komor může znamenat větší komory a do těch je u některých profilů možné vkládat tepelně izolační vložky. Ty jsou schopné výrazně snížit hodnotu prostupu tepla rámem Uf.

Na druhou stranu, množství vnitřních stěn ovlivńuje pevnost rohů profilů po svaření. U vícekomorových profilů tedy může být snížena síla stěn profilu, aniž by to mělo negativní dopad na pevnost svařených rohů.

 

Teplý distanční rámeček

Kovový meziskelní rámeček v zimě výrazně snižuje teplotu vnitřních okrajů skla. Proto se mu vyhněme. Můžete jej najít u starých skladových oken s podezřele nízkou cenou.

Swisspacer Ultimate

Proti hliníkovým nebo ocelovým distančním meziskelním rámečkům mají nekovové, tzv. teplé rámečky Chromatech ultra méně než poloviční hodnoty lineárního činitele prostupu tepla, což rozhodně není malý rozdíl. Oproti těmto dnes již poměrně běžným teplým rámečkům o dalších přibližně 16 % jsou účinnější teplé rámečky Swisspacer Ultimate.

Tepelná vodivost hliníkového rámečku je dle výsledků testů Ψ = 0,08 až 0,1 W/(m.K), zatímco tepelná vodivost rámečku Swisspacer Ultimate je pohých Ψ = 0,03 W/(m.K). To je až 3,33x méně.

Špičkový distanční rámeček velmi výrazně přispěje k zamezení prochladání okrajů skel a omezení rosení okrajů izolačních skel, protože teplý distanční rámeček neslouží jako tepelný most.

 

Hloubka vsazení skla

Na vnější okraje hluboce usazeného skla navazují izolační komory okenního profilu. U mělce usazených skel dochází často k pronikání chladu na okraji skla a kondenzaci vlhkosti. Hloubka usazení skla je vždy kompromisem mezi zamezením rosení oken a pohledovou výškou profilu. Distanční rámeček a spoj jednotlivých skel je u hluboce usazených skel více chráněn před ochlazováním z vnější strany. Výborné vlastnosti začínají již od 15 mm hloubky.

Hloubka vsazení skla u profilu Trocal 88 je 18 mm, jak vidíte na obrázku řezu profilem výše a u ekonomického profilu Trocal 76 MD je hloubka 17 mm, což je pořád výborná hodnota.

 

Uživatelská bezpečnost

Z hlediska uživatelské bezpečnosti je to bezpečnostní pojistka proti špatnému ovládání. Okno musí být doslova blbuvzdorné, protože nikdy nevíte, co napadne tchýni na návštěvě.

 

Bezpečnost proti vloupání

Kvalitní okno by mělo zajedno znesnadnit vstup nevítaných hostů do vašeho domu a za druhé být bezpečné, co se používání týká. Věnujte tedy pozornost třídě odolnosti proti násilnému vniknutí, tedy odolnosti proti vypáčení křídla.

Technologie vlepovaných skel zvýší odolnost oken proti vypáčení. Ovšem okna s vlepovanými skly, pokud jsou bez výztuže, nechrání dostatečně kování. Okna bez ocelové výztuže lze snadno provrtat naproti uzavírací kliky a z venkovní strany klikou pootočit a okno tak otevřít. Výborné bezpečnostní vlastnosti mají hliníková okna. Jde ve většině případů o hybridní konstrukce, kde uvnitř vnějšího hliníkového rámu je teprve zranitelná plastová část.

Především u dvoukřídlých oken se podívejte, jak jsou křídla zabezpečena proti vypáčení. Ideální je vícero zabezpečovacích čepů.

 

Ocelové výztuže

Dekor Trocal

Odolnost bývá nejčastěji zvýšena ocelovou armaturou, která primárně slouží ke zpevnění profilů proti kroucení a ohýbání váhou okenních skel i teplotními vlivy a jaksi navíc dobře plní i bezpečnostní roli. Ocelové armatury výrazně snižují tepelnou roztažnost PVC.

PVC okna s výztuží mají výhodu ve snadné oddělitelnosti a recyklovatelnosti materiálů, až jednou okna doslouží. V tomto ohledu jsou na tom okna vyztužená skelnými vlákny pravděpodobně o něco hůře. Integrovaná skelná vlákna naproti tomu významně omezí tepelnou roztažnost a zvýší pevnost v krutu, ovšem z hlediska omezení průhybu je to již horší a všechny prvky od přibližně 1,4 metru je i u nich stejně nutné armovat ocelovými profily. Skvělé tepelně izolační hodnoty rámů jsou pak u delších prvků postaveny na stejnou úroveň, jako běžně armované rámy z prostého PVC. Obchodníci se ohánějí skvělými hodnotami součinitele prostupu tepla takovýchto profilů, ale už vám neřeknou, že vaše velká okna budou mít ocelové výztuže a hodnoty Uf podstatně horší.

Výztuže profilu Trocal 88 vidíte na obrázku řezu profilem výše i zde na fotografii vpravo u stejného profilu.

 

Barva oken

Bílá plastová okna mají menší sklony k prohýbání a tepelné roztažnosti, proto nebudou potřebovat tak časté seřízení. Plastová okna s venkovním dekorem, především tmavší barvy, se přehřívají více, než okna bílá. Hliníkové opláštění významně omezuje problémy způsobené teplem a můžete si dovolit barevné řešení podle libosti.

 

Odolnost proti zatékání

Co se odolnosti oken proti zatékání týká, je důležité mít okna se správně seřízeným přítlakem, aby těsnění důkladně přiléhala k protilehlým plochám. Jak už bylo zmíněno výše, nejlepší ochranou proti zatékání je zvolit okna s třetím středovým těsněním.

 

Montáž

Doporučuji nechat si udělat odbornou montáž od dodavatele oken. Okna různých firem mají své specifické způsoby montáže a seřízení. Navíc, pokud si neobjednáte okno i s montáží, platíte u obytných budov napísto snížené sazby DPH sazbu plnou.

Montáž pomocí páskových kotev umožní oknům tepelnou dilataci a není třeba vrtat skrz rám, jak se to dělá v případě montáže turbošrouby. Zvýší se životnost rámů a nedojde k provrtání všech komor rámů. Na druhou stranu, kotvy fungují jako nechtěné tepelné můstky.

Pokud si necháte okna instalovat s parotěsnou interiérovou páskou, ochráníte ostění proti plesnivění. Exteriérová paropropustná páska brání v zatékání kolem oken. Jedná se o příplatek k ceně, ale má to svůj význam.

Pokud jsou okna správně namontovaná, nevznikají v ostění tepelné mosty, nedochází v chladných místech ke kondenzaci vody a to je jeden z předpokladů ochrany před plísněmi.

 

Sladké řeči

Trh oken je silně nasycený a nová okna má už většina domů. Obchodní zástupci, donedávna zvyklí na velké výdělky, odcházejí jinam a na jejich místě se střídají ve zkušební době vědomostmi nepolíbení nováčci, kteří toho sice moc nevědí, ale cokoli vám budou tvrdit s jediným cílem: Prodat.

Ve snaze prodat za každou cenu některé firmy vědomě a zcela bezostyšně lžou anebo mlží, jak bylo zmíněno již shora. Zkontrolujte si kalkulaci, zda jsou v ní opravdu obsažena všechna okna. Při vlastním testu 30 dodavatelů oken 18 firem, tedy 60 % firem, ve snaze vytvořit co nejlevnější nabídku vynechalo některé z oken, kterých bylo více kusů nebo se dopustili jiné „chybičky“. Namísto 3 stejných oken jsou tam jen dvě nebo jedno. Úvodní okno je uvedeno v profilu s velkou stavební hloubkou, ale další okna jsou už z podstatně levnějšího profilu, pokud nejsou z nejlevnějšího profilu v návrhu ceny rovnou všechna okna. Změní se písmenka, označující počet těsnění a vám přivezou okna se dvěma těsněními namísto třech a nic je nezajímá. Podepsali jste to a zaplatili jste to, je to tak vyrobené. Co není napsané v nabídce, kterou jste odsouhlasili, to už nikdy nedostanete.

Paní ve vzorkovně vám řekla, že do bílých profilů automaticky dodávají šedé těsnění, ale když okna přivezou, je tam černé. Bylo šedé těsnění uvedeno ve smlouvě? Nebylo? Smůla. Atd. atd.

Podívejte se na skla, rámečky a profily jednotlivě u každého okna a dveří. Jsou všude trojskla? Je všude uvedena požadovaná hodnota Ug 0,5? Zkontrolujte si všechno několikrát. Jde o vaše peníze a pak na dlouhá léta vaše okna.

 

Cena

Poptali jsme kalkulaci cen oken s parapety, demontáží a montáží u 33 dodavatelů různých velikostí. Z toho nám 30 odpovědělo a poslalo nabídku. Na požadavek změny kalkulace pak už 11 firem vůbec neodpovědělo. Následující přehled ukazuje, že největšího rozdílu ceny může být dosaženo volbou materiálu profilu a když je materiál vybrán, tak pořád ještě může být propastný rozdíl v cenách oken stejné třídy různých dodavatelů. Zda si pak okna objednáme u jednoho dodavatele v jeho nejlepším nebo středním profilu, už nemá na cenu tak zásadní vliv.

Rozdíl celkové ceny zakázky i s demontáží a montáží u 30 dodavatelů:
- plastových versus hliníkových srovnatelných profilů 70 - 250 % = 1,7x - 3,3x násobek ceny
- srovnatelných výrobků od různých dodavatelů až 120 % = 2,2x násobek ceny
- špičkové a střední řady jednoho dodavatele 3 - 30 % = 1,03x - 1,3x násobek ceny (medián 5 %)
- stejných oken bílých versus dekor 10 - 30 % = 1,1x - 1,3x násobek ceny

Jen poznámka k záruční době: Co se mi kdy porouchalo v záruční době na autě, na to se záruka nevztahovala, protože se jednalo o běžné opotřebení, ne o vadu součástky. Jen byla součástka asi moc měkká...

 

Přeci jen design

Jednu designovou vlastnost, barvu profilu, už jsme výše rozebírali z hlediska tepelné roztažnosti a s ní související životnosti oken. S životností oken dále souvisí i způsob svařování profilů.

Rohové spoje profilů Trocal svařené špičkovou technologií V-perfect mají dokonale hladký povrch bez běžně se vyskytující nevzhledné mezery, s níž se často u jiných oken setkáte. Plastová okna pak nelze na první pohled rozeznat od drahých, ale módních hliníkových profilů. Svar je tak lépe chráněn před postupnou degradací vlivem slunečního záření a povětrnostních vlivů. Navíc vypadá opravdu perfektně, zvlášť když máte možnost porovnávat.

Díky dokonale čistému přivaření bez nutnosti upravovat a tím narušovat svár při jeho estetické úpravě lze dosáhnout vyšší pevnosti sváru. Pevnost je takto zvýšena až o 25 %. V případě oken s dekorem se svary ošetřují opravným lakem, který za pár let změní barvu, což v případě svaru V-perfect zcela odpadá.

Nicméně, v zájmu objektivity, je nutno napsat, že 30 let stará plastová okna svařená starou metodou zatím u nás doma bez problémů degradují, aniž je to na nich příliš vidět. Nicméně, může to být jiné výrobce od výrobce a jiné třeba po vystřídání původních pracovníků novými.

V-perfect

 

Prvoplast a kdo ho má?

Dalo by se odpovědět jednoduše: Dnes už nikdo. Přestože před lety bylo k výrobě plastových oken primárně vyrobené PVC používáno běžně, dnes si výrobci profilů něco takového nemohou dovolit, protože by byli přinejmenším ukřižováni. Musí ctít „udržitelnost“.

Lež o prvoplastu „pouze“ ve svých výrobcích používají někteří prodejci oken k přemluvení zákazníků a vytvářejí tak lživý dojem, že profily vyráběné s podílem regenerátu jsou kvalitativně horší, než profily z prvoplastu. Tuto ať už záměrnou nebo nezáměrnou lež však používají pouze prodejci neznalí stavu technologie a ekologických požadavků. Dnes se bez podílu regenerátu v podstatě žádný okenní profil nevyrábí. Proto sem přidávám 2 citáty z oficiálních www stránek německého výrobce profilů, jehož prodejci tuto klamavou reklamu rádi používají:

„Jako průkopník recyklace prokázala VEKA již v roce 1993, že recyklaci PVC lze provést bez problémů. Stará okna a dveře se nejprve nahrubo skartují a separují se další recyklovatelné materiály jako kov, sklo a pryžová těsnění. Zbývající PVC se pak dále redukuje a automaticky třídí podle barvy. Výsledkem je prakticky čistý recyklát, který může proudit přímo zpět do výroby nových profilů. Materiálový cyklus PVC je tímto způsobem uzavřen.“

„Díky moderní recyklaci PVC však lze stále více upustit od nového PVC a místo něj použít recyklát ze starých oken – bez ztráty kvality. Ve společnosti VEKA je podíl tohoto materiálu udržitelného cyklu na výrobě profilů již 26 procent.“

 

 

Články o oknech

Srovnání plastových oken

Proč měnit okna

Jak vybrat okna

Rosení oken

Dotace na okna - Nová zelená úsporám light

Sklo

 


Volejte nebo pište.

Zodpovíme vaše dotazy, doporučíme nejvhodnější řešení a zpracujeme cenové kalkulace.

telefon

  577 477 246

mail

  gokna.dvere@gmail.com

Kalkulace

Poptávka ceny


 

Menu

Doporučujeme

 

 

 

 

Ing. Pavel Gigerich, Svatý Štěpán 146, 76334 Brumov-Bylnice, okres Zlín, volejte 577 477 246