Gokna - plastová okna Gokna.cz


Plastová okna » Nová zelená úsporám light


Nová zelená úsporám light

 

Dotace na okna a vchodové dveře
pro nízkopříjmové domácnosti

Lze realizovat i další způsoby zateplení.


PODMÍNKA!
Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírala domácnost příspěvek na bydlení.

 

Nová zelená úsporám light

Kdo může žádat?

• Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

• Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

• Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům nebo chata ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022.

• Příjem žádostí byl otevřen od 9. ledna 2023

• Příjem žádostí probíhá do 31. 12. 2024 nebo do vyčerpání peněz.

• Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou - nezapomeňte o zálohové čerpání požádat v žádosti, kterou vám zpracovává poradce!!!

 

ZDARMA

- snížíte náklady na vytápění

- zhodnotíte svůj dům nebo chatu

Protože až 100 % dotace uhradí stát!

Až 150 000 Kč na jeden dům!

Dokud nebude vyčerpána alokovaná (vyčleněná) částka.

Kdo zaváhá...

 

Existují souběžně i jiné dotace, kde je uhrazena ale jen procentuelní část skutečných nákladů a je nutno dokládat projektovou dokumentaci a většinou i vyřizovat stavební povolení. Informace na této stránce se týkají pouze dotace NZÚ light pro nízkopříjmové domácnosti se zaměřením na okna a vstupní dveře..


Rodinný domek s polystyrenovou izolací zdí, u něhož se pohybovala spotřeba na vytápění mezi 12 a 18 MWh, po výměně 30 let starých plastových oken s dvojskly za okna TROCAL 88 s izolačními trojskly měl za zimu 2023/2024 spotřebu 8 MWh. Došlo tedy po pouhé výměně oken bez dalších opatření ke snížení spotřeby na vytápění ke vzniku úspory kolem 50 %! Vzhledem k využití dotace NZÚ light, která pokryla téměř celou rekonstrukci oken, se náklady na výměnu oken vrátily již první topnou sezonu.


Volejte nebo pište.

Zodpovíme vaše dotazy, doporučíme nejvhodnější řešení a zpracujeme cenové kalkulace.

telefon

  577 477 246

mail

  gokna.dvere@gmail.com

Kalkulace

Poptávka ceny


 


Zdarma doporučíme nejvhodnější řešení a zpracujeme
cenovou kalkulaci, abyste věděli, o jak velkou dotaci
a na kolik kusů oken můžete žádat nebo zda můžete přidat třeba vchodové dveře.

Pomůžeme vám se získáním dotace.

Vše je zdarma.

Vše je snadné.


 

Postup podání žádosti o dotaci

1) Změříte si zevnitř otvory pro okna, případně balkonové a venkovní dveře, která chcete vyměnit a rozměry, typ oken a doplňky (parapety, žaluzie, sítě proti hmyzu, ...) spolu s dalšími nutnými údaji pro cenovou kalkulaci nám údaje zašlete přes náš internetový formulář, mailem nebo jinak doručíte.

Pokud si nebudete s něčím vědět rady, volejte na 577 477 246.

2) Po zpracování kalkulace se dohodneme na návštěvě poradce, který většinou jen zvenku pořídí fotodokumentaci stávajících oken, případně dveří atd. Ta je nutná k podání žádosti.

3) Poradce zpracuje odborný posudek navrhovaných opatření, pomůže vám v případě potřeby založit elektronickou identitu občana nutnou pro podání žádosti, pokud ji už nemáte. K založení identity občana můžete jít přes bankovní identitu, jinak potřebujete mobilní telefon a znát přihlašovací údaje ke svému e-mailu. Pokud email nemáte a nemáte nikoho, kdo by vám jej založil, poradce vám pomůže jej založit. Nebojte se, je to snadné, jen pak neztraťte jméno mailu a heslo.

Pomůže vyplnit veškeré nutné tiskopisy a žádost s vámi podá.

Potřebujete také bankovní účet, na který vám přijdou peníze na rekonstrukci. Pokud účet nemáte, doporučuji založit účet ve Fio bance, protože jeho vedení je bez podmínek zdarma. Jinde bez splnění podmínek budete pořád platit za nic.

Předložíte jakýkoliv doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu, buď smlouvu o založení účtu nebo potvrzení banky o vlastnictví účtu nebo poslední výpis z účtu, na kterém bude uvedeno vaše jméno.

Potřebujete také potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení. Tedy rozhodnutí o přiznání příspěvku na bydlení v daném období nebo výměr důchodu (nebo potvrzení z OSSZ) a občanský průkaz.

4) Počkáte na schválení dotace (cca 30 dní) a finanční zálohu od ministerstva životního prostředí.

5) Kontaktujete nás pro přesné zaměření (provádí náš technik) a objednání oken.

 

Okna

Dotace na výměnu stávajících oken a balkonových dveří ve vytápěných místnostech.

Musí se jednat o výměnu za nová okna nebo balkonových dveří s izolačními trojskly a rámy silnými nejméně 80 mm.

Podpora je poskytována paušálně na 1 kus okna. Okna ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považována za 1 kus. Pokud je rozměr takového okna přes 3 metry, posuzuje se individuálně.

Sestava okna s balkonovými dveřmi je podporována jako 2 kusy.

Kolik peněz získáte?

12 000 Kč na jeden kus výplně (okno a balkonové dveře) / až 150 000 Kč celkem na dům

 

Vchodové dveře

Dotace na výměnu stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi interiérem a exteriérem.

Podporována je výměna stávajících vchodových dveří (mezi interiérem a exteriérem) za nové. Na jiné typy konstrukcí nelze tuto podporu poskytovat. Sestavy ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považovány za 1 kus opatření.

Podporované vchodové dveře musí mít tepelně izolační výplň a případné zasklení musí být provedeno izolačním 2sklem nebo 3sklem.

Kolik peněz získáte?

18 000 Kč na dveře

 

Jak doložím, že splňuji nízkopříjmovost?

„Nízkopříjmovost“ pro potřeby dotace znamená, že všichni členové vaší domácnosti pobírají starobní důchod, nebo invalidní důchod třetího stupně, nebo jste pobírali příspěvek na bydlení v období mezi 12. 9. 2022 a datem podání žádosti.

Pro doložení důchodu vám bude stačit aktuální výměr důchodu. Pokud ho nemůžete dohledat, potvrzení o pobírání důchodu vám vystaví každá pobočka OSSZ na počkání.

K doložení příspěvku na bydlení vám postačí rozhodnutí o přiznání příspěvku na bydlení v daném období.

 

 

Časté otázky

 

Dům jsem před časem převedl na syna, ale dál tam bydlím jen s manželkou, jsme starobní důchodci, můžeme žádat?

V tomto případě by šlo čerpat dotaci pouze v případě, kdy platí, že váš syn je trvale hlášen v domě (přihlášení k trvalému pobytu musí být starší než z 12. 9. 2022) a zároveň je starobní nebo invalidní důchodce a/nebo pobírá příspěvek na bydlení.

V případě, že syn bydlí jinde, nesplňuje vlastník nemovitosti podmínky a o dotaci žádat nelze. Váš syn ale může zažádat o dotaci z „klasické“ Nové zelené úsporám.

 

Jsem důchodce, dům vlastníme napůl se synem. Syn je v produktivním věku, pracuje, ale s námi nebydlí. Můžeme žádat o dotaci?

Ano, v tomto případě stačí doložit čestné prohlášení, že syn bydlí trvale jinde a souhlasí se záměrem.

 

Jsem vlastníkem domu, ve kterém bydlím, ale nejsem v něm oficiálně přihlášen k trvalému pobytu. Mohu skutečnost, že v domě bydlím trvale, doložit čestným prohlášením nebo třeba vyúčtováním za elektřinu?

Podmínkou získání dotace je, že žadatel je vlastníkem domu a zároveň je v něm přihlášen k trvalému pobytu. Pokud tato podmínka není splněna, o dotaci žádat nelze, a to ani v případě, že žadatel v domě dlouhodobě žije.

 

Oba s manželkou pobíráme starobní důchod. V našem domě je trvale hlášena vnučka, která je nezletilá a dospělý vnuk, který studuje a nemá žádné příjmy. Máme na dotaci nárok?

Ano, v tomto případě nárok na dotaci máte. Pokud v domácnosti tvořené důchodci žije ještě nezletilé dítě nebo zletilé studující, tak příjmy směrem nahoru neovlivní a taková domácnost může žádat o dotaci.

 

Náš dům jsme převedli na děti, které nám tam zřídily věcné břemeno užívání. V domě bydlíme jen my s manželkou, oba jsme ve starobním důchodu. Máme nárok na dotaci?

Bohužel v tomto případě není možné poskytnout dotaci. Žádat může pouze vlastník nemovitosti, který v ní trvale bydlí a pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo příspěvky na bydlení. Vaše děti jako vlastníci nemovitosti, ve které bydlíte, mohou zažádat o dotace z „klasické“ Nové zelené úsporám.

 

Já i manželka pobíráme starobní důchod, já si navíc přivydělávám. Můžeme si požádat o dotaci?

Ano, na dotaci máte nárok. Neposuzujeme, jestli si důchodci přivydělávají. Pro splnění podmínek dotace stačí, že pobíráte starobní důchod.

 

Jsem důchodce, manželka chodí do práce, ale její plat je nižší než můj důchod.

Pokud vaše manželka nepobírá starobní ani invalidní důchod, vaše domácnost nesplňuje podmínky dotace, proto nemůžete v tomto programu žádat o dotaci.

 

Mám rozhodnutí o důchodu, ale důchod nepobírám, jsem zaměstnán. Mám nárok na dotaci?

V podmínkách dotace je stanoveno, že žadatel musí pobírat důchod nebo příspěvek na bydlení. Pokud nepobíráte důchod ani příspěvek na bydlení, podmínky nesplňujete a na dotaci nárok nemáte.

 

Je možné žádat o dotaci na rodinný dům, ve kterém žijí dva důchodci, jeden z nich má IČO a pronajímají část předmětného rodinného domu?

V případě, že jsou v rodinném domě lidé v podnájmu/pronájmu, nepobírají již všichni členové domácnosti starobní důchod a nejedná se o domácnost složenou pouze z důchodců. Není tak splněna podmínka oprávněnosti žadatele.

 

Může si zažádat důchodce o dotaci, když je vlastníkem bytu v bytovém/panelovém domě?

Není možné získat dotaci na samostatné bytové jednotky, ale pouze na celý rodinný dům.

 

V čem je tato dotace oproti jiným dotacím jednodušší?

Vyžaduje jen minimum příloh, není potřeba přikládat energetický posudek ani projektovou dokumentaci. Důležitá je fotodokumentace, jednoduchý odborný posudek a konečná zpráva o provedených úpravách.

 

Do jaké doby od podání žádosti musím opatření zrealizovat (dokončit)?

Na realizaci má žadatel jeden rok a v odůvodněných případech je možné ji o půl roku prodloužit.

 

Vztahuje se podpora z dotace i na repasi oken?

Repase oken bude podpořena pouze u špaletových oken, u kterých je možné nahradit stávající křídla novými nebo repasovanými s izolačním dvojsklem nebo trojsklem. U ostatních typů oken není repase podporována.

 

Mám možnost na svůj dům nainstalovat okna vyhovující podmínkám dotace za cenu (včetně práce) nižší než 12 tisíc korun. Dostanu i v tomto případě dotaci na výměnu okna v plné výši?

Platí, že žadatel dostane 12 tisíc korun za každé vyměněné okno, ale zároveň platí, že podpora nemůže přesáhnout 100 % realizačních výdajů. V případě, že si nainstalujete okna nebo dveře za nižší cenu než je jednotková cena dotace, bude vám vyplacena dotace ve výši 100 % realizačních výdajů až do výše 150 tisíc korun.

 

Získám dotaci i když vyměním jen okna v přízemí, nebo musím vyměnit okna v celém domě?

Dotace je určena na výměnu jednotlivých oken. Můžete si tedy vybrat, zda vyměníte všechna okna, nebo jen některá, např. v přízemí.

 

Chci požádat o dotaci na výměnu oken. Je možné při výměně zmenšit otvor okna?

Ano, je to možné.

 

Jak se pro potřeby dotace počítají dvě dvoukřídlá okna zazděná vedle sebe v jednom otvoru, která ale nepřekračují stanovený rozměr 3m? Není možné je posuzovat individuálně?

Obecně platí, že jeden otvor znamená jedno okno. V případě, že je okno delší než tři metry, bereme ho jako dvě nebo více kusů oken dle individuálního posouzení Fondu.

 

Kdo mi práce na renovaci mého domu udělá?

Je na vás, zda se rozhodnete práce na zateplení udělat svépomocí, nebo zda si najdete realizační firmu.

 

Jak doložím realizaci dotovaných opatření?

Po dokončení prací nám předložíte zprávu o provedených opatřenícha fotografie realizovaných opatření. Zprávu o realizovaných opatřeních vám zdarma potvrdí poradce.

 

V domě máme nevytápěnou neizolovanou verandu a teprve z té vstupujeme do interiéru domu klasickými vchodovými dveřmi. Lze žádat o dotaci na výměnu dveří z NZÚ Light?

Ano, lze. U vchodových dveří mohou nastat případy, kdy jsou vchodové dveře z exteriéru do nevytápěné chodby případně verandy nebo naopak z nevytápěné verandy do vytápěného interiéru. Takové a obdobné případy budou posuzovány jako oprávněné k podpoře výměny vchodových dveří.

 

Stávající neizolované vstupní dveře máme v poměrně nových ocelových zárubních. Je možné vyměnit jenom křídlo dveří?

Ne, je nutné vyměnit křídlo dveří a také zárubeň za takové, které budou mít tepelně izolační výplň.

 

Jsem vlastníkem domu a bydlím v domě, kde je hlášen k trvalému pobytu i syn s rodinou. Ten však nyní již bydlí v zatím nezkolaudované novostavbě. Máme nárok na dotaci a jak to doložit?

Ano, to že není syn s rodinou v době podání žádosti členem vaší domácnosti se v žádosti o dotaci dokládá pouze vaším čestným prohlášením.

 

Jsme důchodci, ale bydlí s námi dospělá dcera, která je zaměstnaná. Je nějaká možnost, jak dosáhnout na dotaci na výměnu vchodových dveří?

Ano, je tady možnost. Většina obyvatel totiž žije na hranici životního minima, aniž si to uvědomují, protože některé vstupy si především na vesnicích zajišťují např. z vlastní zahrádky nebo chovu. Zajděte proto na místně příslušný Úřad práce a podejte si žádost o příspěvek na bydlení, tedy náklady spojené s užíváním domu. Schovávejte si doklady, co jste hradili v posledních 6 měsících, včetně předepsaných záloh. Může jít o náklady na elektřinu, plyn, dřevo, vývoz septiku, svoz popelnic za všechny členy domácnosti atd. Pokud dostanete byť i jen minimální příspěvek na bydlení, vznikne vám automaticky nárok na dotaci v programu Nová zelená úsporám light. O dotaci pak zažádáte až v okamžiku poskytnutí příspěvku na bydlení a splníte tak podmínky poskytnutí dotace.

 

 

 

Články o oknech

Srovnání plastových oken

Proč měnit okna

Jak vybrat okna


Rosení oken

Dotace na okna - Nová zelená úsporám light

Sklo

 

 

 


Volejte nebo pište.

Zodpovíme vaše dotazy, doporučíme nejvhodnější řešení a zpracujeme cenové kalkulace.

telefon

  577 477 246

mail

  gokna.dvere@gmail.com

Kalkulace

Poptávka ceny


 

Menu

Doporučujeme

 

 

 

 

Ing. Pavel Gigerich, Svatý Štěpán 146, 76334 Brumov-Bylnice, okres Zlín, volejte 577 477 246